Hei og håp

"Ordene, linjene og versene kommuniserer noe gjenkjennelig og dyptpløyende samtidig som de overrasker og utfordrer leseren til å tenke videre - over sine minner og spor i livets brokete landskap." "Diktene har slitestyrke for de er prøvd på livet selv." Sitater fra Kari K Korsliens anmeldelse (https://www.diakonforbundet.no/index.php/sistenytt/129-siste_nytt/1983-ny-diktbok-fra-guro-skottene)

Kan bestillesi nettbokhandel www.ark.no/search?text=hei%20og%20h%C3%A5p, fra trykkeriet post@mprint.no eller direkte av meg.

 

Kontakt

Guro Skottene guroskottene@hotmail.com