Pris

Jeg forholder meg stort sett til Forfattersentrums honorartakster https://www.forfattersentrum.no/honorarsatser/


Kontakt

Guro Skottene guroskottene@hotmail.com