Foredrag

"Kunst som livshjelp"

Dersom man opplever sykdom, sorg eller andre utfordringer, er det ikke alltid hverdagsspråket strekker til. Da kan det være godt å oppdage andre kommunikasjonsformer, som billedkunst, litteratur og andre former for kunst. Jeg tar utganspunkt i egne tekster og Vincent van Goghs bilder og tilpasser etter  tema og og tilhørere.

"Livsmestring" 

Dette foredraget har jeg holdt i mange forskjellig format og sammenhenger. Tema er mestring og jeg tilpasser det til målgruppe og setting.

Mandag 3.november 2014 deltok jeg på livsmestringkurs i Røa kirke, sammen med flere dyktige herrer. For mer informasjon se https://www.dinlokalavis.no/artikkel.php?aid=25736

Tema " Livskrise og Livsmestring" på folkehelsemøte i Rennebu 28.10.14:

"Guro Skottene bidro med sitt foredrag om Livsmestring på en svært engasjerende måte. Hun formidlet viktig kunnskap om temaet på ulike måter og vi opplevde at dette traff oss. Ikke minst måten hun formidlet budskapet på, åpent og varmt  skapte engasjement. Ved å dele egne dikt og egne erfaringer, som hun gjorde i foredraget, berørte oss. Vi opplevde at Guro har mange års erfaringer i møte med mennesker og det gjorde også foredraget troverdig.  Mange har gitt  tilbakemeldinger på at Guros foredrag var svært nyttig og lærerikt. Spesielt viktig kunnskap og formidling i forhold til at dette var et folkehelsemøte. Vi kommer til å benytte oss av Guro også ved en senere anledning. Anbefaler henne på det varmeste."

Mona Berge Sunnset, Psykistrisk sykepleier, Rennebu kommune og Brit Karin Kvam, Sykepleier Rennebu kommune.

 

"Livet og lykken"

Dette foredraget er en hyllest til de som driver med frivillig arbeid. Ved å ta for meg de 7 punktene som hyppigst dukker opp i lykkeforskningen, viser jeg hvordan det å være frivillig også kan slå positivt tilbake på en selv. Hvert punkt blir illustrert med dikt og eksempler.

 

"En depresjon og et dusin dikt"

Et foredag der jeg deler egne erfaringer og krydrer de med 12 dikt fra de 3 diktsamlingene mine. Jeg har blant annet holdt dette foredraget på ulike bibliotek, sist på Skjeberg bibliotek 14.10.14. Bibliotekar Turid Skjørshammer oppsummerte kvelden slik:

"Kanskje vi en gang kommer dit at vi kan se på alvorlig depresjon som en sykdom og ikke en lidelse man skammer seg over? En god barndom er ingen garantist for fravær av psykiske lidelser. Dette er noe av budskapet til Guro Skottene i foredraget «En depresjon og et dusin dikt». Fortell, skriv, vær ærlig og del vanskelige tanker og følelser med noen du har tillit til, oppfordrer Guro. Slik kan vi rive ned tabuer og skamfølelse knyttet til en nokså alminnelig lidelse, selv om alvorlighetsgraden kan variere. Guro forteller i usentimentale ordelag om mange år med store psykiske smerter og selvmordstanker,  men også håp om en ny vår. For de mange tilhørerne ble dette et veldig sterkt møte, samtidig som hennes erfaringer kan gi innsikt og trøst." Dersom du ønsker å høre mer kan du ta kontakt med Turid på Skjeberg bibliotek, tlf 69 11 64 78.

 

Denne siden er under utarbeidelse.

Kontakt

Guro Skottene guroskottene@hotmail.com