Om MEg

Født: 13.06.76

Utdannelse:

2020/2021: Videreutdanning i livsstyrketrening (30 studiepoeng)

2019: Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid (15 studiepoeng)

2006-2009: Mastergrad i diakoni

1996-2001: Cand.mag.grad med fagene kristendom, drama- og teaterkommuniaksjon og kunsthistorie

1995/96: Forfatterskole (Heimly på Finnsnes i Troms)

Relevant arbeidserfaring:

2011-      Rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved Rikshospitalet

2009/11: Mestringsveileder ved Lærings- og mestringssenteret på Lovisenberg diakonale sykehus

2001/02: Ettåring i Sjømannskirken i Stockholm

1997/98: Ettåring på KFUK-hjemmet i London

I tillegg har jeg jobbet som foredragsholder siden 2003.

 

Poesi i radioprogrammet "Mellom himmel og jord"

I 2011 deltok min far Dag Skottene og jeg med poesi i radioprogrammet "Mellom himmel og jord". Sammen med journalist Margrete Nåvik lagde vi 12 snutter om ulike tema som ledet frem til avslutningen der jeg leste dikt. Få to smakebiter her:

Mellomrom mellom metall.MP3

Sliten engel.MP3
Kontakt

Guro Skottene guroskottene@hotmail.com