Nattens farger

"Nattens farger" er noe så paradoksalt som en "feelgood-roman" om depresjon. Vi følger 25-årige Line gjennom et år på psykiatrisk sykehus og får et unikt innblikk i hennes tanker, følelser og opplevelser. Gjennom å studere van Goghs bilder og lese hans brev, opplever hun en identifikasjon og lindring som hun tidvis savner i helsevensenet. 

Kan bestilles i de fleste nettbokhandlere eller direkte av meg.

Kontakt

Guro Skottene guroskottene@hotmail.com