Nyheter

5.november lanserer jeg min første roman "Nattens farger" på Litteraturuka i Sarpsborg, med bokbad kl 19.30 
litteraturuka.com/program%202017/s%C3%B8ndag%205.%20november.html

Sjekk ut side 2 og side 62-63 i bladet Bud og hilsen

https://www.sjomannskirken.no/media/5386298/budoghilsen0514.pdf

 

 

 

Kontakt

Guro Skottene guroskottene@hotmail.com